Dział Administracji DS

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI KUL
dr Piotr Szelest
MDS Konstantynów 1B
W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt:
1. Adresem mailowym: pszelest@kul.pl
2. nr tel.: 505176939

Z-CA KIEROWNIKA DADS
s. Maria  Piotrowska
ŻDS Konstantynów 1D
(0-81) 445 48 16;   e-mail: zds[at]kul.pl