Dział Administracji DS

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI KUL
dr Piotr Szelest
MDS Konstantynów 1B
Biuro:  (0-81) 445 47 31;    e-mail: pszelest[at]kul.pl
  w dniach 6-23. 08.2018 – z powodu urlopu – w sprawach pilnych proszę zwracać się do s. Marii Piotrowskiej (kontakt poniżej)

Z-CA KIEROWNIKA DADS
s. Maria  Piotrowska
ŻDS Konstantynów 1D
(0-81) 445 48 16;   e-mail: mariajolp[at]kul.pl