Dział Administracji DS

KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI KUL
dr Piotr Szelest
MDS Konstantynów 1B
Biuro:  (0-81) 445 47 31;    e-mail: pszelest[at]kul.pl

Kierownik DADS do dn. 18.08.2019r.  jest na urlopie.
 

Z-CA KIEROWNIKA DADS
s. Maria  Piotrowska
ŻDS Konstantynów 1D
(0-81) 445 48 16;   e-mail: zds[at]kul.pl