Koronawirus – ważne informacje

Szanowni Mieszkańcy Domów Studenckich KUL, bardzo proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Prorektora KUL w w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za zamieszkanie w domach studenckich KUL w okresie nieobecności mieszkańców związanej z sytuacją epidemiczną.

  1. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Dworku Staropolskiego oraz domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. (podwieszony link do zarządzenie)
  2. Zarządzenie Prorektora KUL z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za zamieszkanie w domach studenckich KUL w okresie nieobecności mieszkańców.