Koronawirus – ważne informacje (aktualizacja 28.09.2020)

27.05.2020

Drogie Mieszkanki, Drodzy Mieszkańcy Domów Studenckich KUL,

istnieje możliwość ponownego zamieszkania w naszych akademikach! Bardzo proszę zapoznajcie się z dołączonym Zarządzeniem Księdza Rektora, w razie pytań kontaktujcie się bezpośrednio z administracją poszczególnych akademików lub ze mną.

Zarządzenie Rektora KUL z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

04.05.2020:

Drogie Studentki, Wspaniali Studenci!
Informujemy, że:
1. Istnieje możliwość odbioru rzeczy pozostawionych w domach studenckich w związku z pandemią koronawirusa.
Odbiór jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej woli w odpowiednim domu. Odbiór może być dokonany jedynie z zachowaniem reżimu sanitarnego (używamy masek ochronnych, rękawic, zachowujemy odległość co najmniej 2 m., postępujemy zgodnie z instrukcjami pracowników akademików).
2. Dla osób, które mają przydział miejsca w domach, a opuściły akademik z uwagi na epidemię koronawirusa, istnieje możliwość ponownego zakwaterowania w przypadku pisania pracy dyplomowej (III lub V rok studiów) lub wykonywania pracy zawodowej w Lublinie.
Kwaterowanie jest możliwe po jego uzgodnieniu z administracją danego domu.
Kwaterowanie odbywa się w MDS Niecała 8 i ŻDS Konstantynów 1 D, ale dotyczy również chętnych mieszkańców MDS Konstantynów 1 B i ŻDS Konstantynów 1 A. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, planujmy kwaterunek również w MDS Konstantynów 1 B i ŻDS Konstantynów 1 A, o czym poinformujemy Was w następnej aktualizacji.

 

Aktualizacja:24.04.2020:

Drogie Studentki, Wspaniali Studenci – mieszkańcy domów studenckich KUL!

W odpowiedzi na pojawiające się pytania, w nawiązaniu do rekomendacji i komunikatów ministra nauki i szkolnictwa wyższego, z przykrością informuję, że obecny stan funkcjonowania uczelni w tym KUL, został przedłużony do 24 V. Proszę śledzić naszą stronę i konta w mediach społecznościowych, jeśli pojawią się zmiany w rekomendacjach wpływające na sytuację naszych domów niezwłocznie Was o tym poinformujemy.
Jeśli macie jakieś pytania i wątpliwości, piszcie, dzwońcie, pracujemy nad uruchomieniem live’ów.
Jako kierownicy domów jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Dział Administracji Domami Studenckimi KUL

 

 

  1. Zarządzenie Rektora KUL z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Dworku Staropolskiego oraz domów studenckich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  2. Zarządzenie Prorektora KUL z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za zamieszkanie w domach studenckich KUL w okresie nieobecności mieszkańców.

 

Dział Administracji DS

dr Piotr Szelest
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1B
20-708 Lublin

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt:
 Adresem mailowym: pszelest[at]kul.pl
nr tel.: 505176939

 

s. mgr Maria  Piotrowska
Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Sekcja Żeńskich Domów Studenckich
ul. Konstantynów 1D;
20-708 Lublin
(0-81) 445 48 16;   e-mail: zds[at]kul.pl