Przyznawanie miejsc 2021/22

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci, Drodzy Kandydaci!

I. Aplikowanie o miejsce w domach studenckich KUL będzie się odbywać wyłącznie poprzez system elektronicznego składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich KUL. Wniosek będzie dostępny od 25 VI 2021 dla studentów KUL i osób, które potwierdziły  chęć studiowania na KUL od roku akad. 2021/22.

II. Wniosek będzie można odnaleźć w zakładce „wnioski” na Państwa koncie na e-KUL/e-Rekrut.

III. Planowane terminy posiedzeń Komisji do spraw Domów Studenckich KUL:

1. Komisja 12 VII – ostatni dzień sesji poprawkowej,
2. Komisja 23 VII (ostatni dzień potwierdzania objęcia studiów dla studentów I stopnia – nabór 1 i 2 oraz studentów II stopnia),
3. Komisja 10 VIII pozostałe wnioski do objęcia wolnych miejsc,
4. Komisja 16 IX pozostałe wnioski do objęcia wolnych miejsc.

Proszę nie wypełniać formularza przed informacją o rozpoczęciu rekrutacji do domów studenckich!