Dział Administracji Domami Studenckimi

Dział Administracji Domami Studenckimi KUL

Do zadań Działu Administracji Domami Studenckimi należy w szczególności:
1) dbałość o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów, zamieszkałych w domach
studenckich, w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;
2) administrowanie domami studenckimi i zapewnienie prawidłowego wykorzystania miejsc
noclegowych;
3) koordynowanie dostaw wyposażenia i prac remontowych na terenie zarządzanych obiektów;
4) utrzymanie porządku na terenie zarządzanych obiektów;
5) zgłaszanie potrzeb remontowych, usterek, awarii;
6) sprawowanie nadzoru nad właściwym zabezpieczeniem mienia Uniwersytetu, bezpieczeństwem
pożarowym obiektów oraz bezpieczeństwem osób korzystających z obiektów KUL, w tym nad
prawidłową realizacją zasad dostępu do pomieszczeń, we współpracy z jednostkami
organizacyjnymi administracji, w szczególności z Działem Ochrony, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy. (Regulamin Organizacyjny KUL § 22)

DADS składa się z dwóch sekcji.

1) Żeńskich Domów Studenckich:
a) Żeński Dom Studencki Konstantynów 1A
b) Żeński Dom Studencki Konstantynów 1D

2) Męskich i Małżeńskich Domów Studenckich:
a) Męski i Małżeński Dom Studencki Niecała 8
b) Męski Dom Studencki Konstantynów 1B
c) Dom Studencki w Stalowej Woli – Ofiar Katynia 6

dr Piotr Szelest
KIEROWNIK DZIAŁU ADMINISTRACJI DOMAMI STUDENCKIMI
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1B
20-708 Lublin

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy o kontakt:
Adresem mailowym: pszelest[at]kul.pl
nr tel.: (0-81) 445 47 31

mgr Tomasz Kołodziejczyk
SPECJALISTA w DADS
MDS Konstantynów 1B
Biuro: (0-81) 445 47 31 – e-mail: tomasz.kolodziejczyk[at]kul.pl

s. mgr Maria  Piotrowska
KIEROWNIK SEKCJI ŻEŃSKICH DOMÓW STUDENCKICH KUL
ul. Konstantynów 1D;
20-708 Lublin
(0-81) 445 48 16;   e-mail: maria.piotrowska1[at]kul.pl

s. mgr Anna Bieńkowska
KIEROWNIK SEKCJI MĘSKICH I MAŁŻEŃSKICH DOMÓW STUDENCKICH KUL
ul. Niecała 8
20-080 Lublin
(0-81) 445 3003; e-mail: anna.bienkowska[at]kul.pl