KONKURS

Konkurs Tańsze Deesy za w nauce sukcesy .

Szanowni Maturzyści- nowi studenci KUL – zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Tańsze Deesy za w nauce sukcesy.

Wprowadza się Regulamin przyznawania 25% bonifikaty mieszkaniowej w opłacie za miejsce w domach studenckich w ramach konkursu „Tańsze Deesy za w nauce sukcesy” w roku akademickim 2019/2020 /Zarządzenie Rektora KUL z dn. 5 lipca 2019/

1. Do ubiegania się o bonifikatę mieszkaniową uprawnione są wyłącznie osoby zakwalifikowane na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które przystąpiły do części pisemnej egzaminu maturalnego w 2019 roku z przedmiotów na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym i uzyskały z co najmniej jednego przedmiotu nie mniej niż 85% punktów możliwych do zdobycia.

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie bonifikaty mieszkaniowej jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku, którego wzór określa załącznik do Regulaminu, dostępny do pobrania na stronie www.ds.kul.pl/konkurs (poniżej).

3. Warunkiem przyznania bonifikaty mieszkaniowej jest przyjęcie na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz otrzymanie miejsca w domu studenckim.

4. Bonifikata mieszkaniowa może być przyznana nie więcej niż 15 osobom.

  Regulamin

Wniosek – należy wypełniony i PODPISANY (np. skan) przesłać na adres Komisji ds. Domów Studenckich KUL:  kds [at] kul.pl